کاربرد

 فیلتر كارتریجی گاز Gas Filter Cartridge

این فیلترها عموماً  قابلیت مصرف در تصفیه گاز و صنایع گاز رسانی را داشته و از كاربرد بسیار وسیعی برخوردار بوده، و همچنین  قابلیت تصفیه دو حالت گاز خشك و گاز مایع را دارا می باشد.
حالت اول: برای جذب ذرات جامد پراكنده در سیال و بخارات موجود در گاز با قابلیت جذب نا خالصی ها از 1/0 تا 8 میكرون با استفاده از مدیاهای میكرو فایبر گلاس ،و برای جذب ناخالصی های بالاتراز 9 میكرون با استفاده از مدیاهای سلولزی،  پلی استر، پلی آمیدو مش های فلزی.
حالت دوم: برای جداسازی جامداز مایع و مایع از مایع می باشد كه قابلیت این قبیل فیلترها برای جذب ذرات 2/0 میكرون با راندمان 9/99 درصد می باشد.

مدیا

 رینگ ها از جنس ورق روغنی سرد كششی از نوع ST-1303 طوری های نگهدارنده از جنس ورق روغنی سرد كششی از نوع ST-1403 پانچ شده با سنبه های مناسب بر اساس محاسبه ضریب انسداد، بلحاظ ایجاد مقاومت طوری های داخلی به روشی خاص كرو شده و تمامی قطعات فلزی بروش شیمیایی گالوانیزه و به مدت 150 ساعت در حمام بخار آب نمك تست می شوند.
مدیا از نوع كوآلسر یا منسوج نبافته از الیاف پلی پروپیلن، چین شده با لایه طوری فلزی بافته شده.
چسب اتصال: از نوع ترمو ست بصورت دو جزئی.

ابعاد و مشخصات

  با تو جه به نوع طراحی سیستم ایستگاه های تقلیل فشار و تصفیه گاز و از آنجا كه سیلندرهای این سیستم بر اساس حجم گاز ورودی تعبیه گردیده اند، لذااین فیلترهای كارتریجی در قطرها و ارتفاعهای متفاوت، از فزونی تعداد بر خوردار می باشند.
در حال حاضر 118 نوع این محصول توسط این شركت تولید و ارایه گشته و تولید این محصول در ابعاد دیگر نیز امكان پذیر می باشد.