کاربرد

فیلتر كیسه ای (Bag Filter)قابل نصب در كارخانجات و صنایع سیمان، گچ، سیستم های غبارگیر Dust Collector ، صنایع آرد، سیلوها،صنعت تولید نئوپان، متالورژی، صنایع تولید دوده، صنایع پتروشیمی، پالایشگاهی و صنعت گازرسانی و بطور كلی در صنایعی كه به نحوی با ذرات گرد و غبار، كربن و ناخالصی ها ارتباط داشته یا ایجاد گرد و غبار می نمایند.

مدیای فیلتر (منسوج نبافته) به اشكال زیر درتـولـیدفـیلـتـرهـای كیسـه ای مـورد استفـاده قرار می گیرند‍:

*به صورت لوله ای(استوانه ای) بدون حلقه های فلزی یا با حلقه های فلزی متعدد بمنظور جلوگیری از تا خوردگی
*با دهانه مخروطی در انتها
*با حاشیه قیطانی در پائین كیسه فیلتر

خصوصیات منسوج نبافته

 ـ درجه جداسازی مناسب بطوریكه مقدار آلودگی در غبار خروجی بمیزان  50 mg/m2  باشد.
 ـ حداكثر راندمان در نسبت هوای ورودی به واحد سطح
 ـ مقاومت اندك در مقابل جریان هوا
 ـ راندمان تصفیه مطلوب

تمیز شدن واستفاده مجدد حین عملیات

تمیز شدن واستفاده مجدد حین عملیات به چند طریق صورت می گیرد:

  ـ به روش ارتعاش مكانیكی
 ـ جریان سریع گاز
 ـ جریان هوای فشرده و تمیز بروش پالس معكوس به سطح داخلی یا خارجی فیلتر

كمیتهای بارز مدیای فیلتر كیسه ای( منسوج نبافته) در جداسازی و تصفیه ذرات

كمیتهای بارز مدیای فیلتر كیسه ای( منسوج نبافته) در جداسازی و تصفیه ذرات عبارتند از:

 

ـ نوع الیاف مواد اولیه منسوج نبافته
 ـ وزن در متر مربع
 ـ مقدار هوادهی
 ـ ضخامت منسوج
 ـ استحكام كششی
 ـ محدودیت كششی در طول و عرض بلحاظ وجود لایه میانی در منسو